Η εταιρεία ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005 και αποτελεί συνέχεια της ατομικής τεχνικής εταιρείας του Λεωνίδα Χαλούλου Πολ. Μηχανικό ΕΔΕ. Το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας είναι η εκτέλεση Δημόσιων έργων όλων των κατηγοριών (υδραυλικά, οικοδομικά, οδοποιίας, λιμενικά, ενεργειακά και Η/Μ) και πάσης φύσεως ιδιωτικών έργων. Διαθέτει πτυχίο ΜΕΕΠ 1ης τάξης και συμμετεχει σε διαγωνισμους Δημοσίων έργων όλων των κατηγοριών. Διαθέτει  συνεργάτες με καλά συντηρημένο μηχανολογικό εξοπλισμό και το κυριότερο έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο εργατικό δυναμικό.