ΓΙΑΜΑ ΕΛΕΝΗ – Technotropos ATE

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

Ασχολείται με την Αρχιτεκτονική (μελέτη και κατασκευή) εσωτερικών χώρων κατοικιών και χώρων γραφείων και καταστημάτων, με την οργάνωση και παρουσίαση εκθέσεων για τήν προβολή διαφόρων προϊόντων και την μελέτη και επίβλεψη οικοδομικών έργων (κυρίως κατοικιών). Από το 1978 μέχρι το 2006 εργάσθηκε στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. σε δίαφορα τμήματα μελετών οικιστικών προγραμμάτων και οργάνωση εκθέσεων προβολής του έργου του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.. Από το 2012 είναι αντιπρόεδρος της εταιρείας ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. και ασχολείται στο τμήμα σχεδίασης και υλοποίησης έργων διαμόρφωσης κατοικιών και αστικών αναπλάσεων Δημοσίων Χώρων see.

Tips to Find the Best Nursing Paper Writing Service

While searching for the best nursing paper writing service, you could be left wondering what to select. The best products and services don’t come cheap. So why would you be paying more how to make a nursing hat out of paper for papers of superior quality for nursing? There is no need to spend extra for top quality results. However, a great nursing paper writing service can be inexpensive to you. The following are some tips to find the best nursing paper writing services.

If you select a writing service, you have access to professional writer, customer manager, and quality assurance experts. They are available for assistance in finishing your order, explain discounts, and counsel you on other custom writing services. They also provide no-cost price quotes and offer 24-hour assistance to customers.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

9E358B3733BB989A