ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ – Technotropos ATE

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Αρδευτικό Πύργους Μαλεβυζίου Ν. Ηρακλείου 1993 140,000,000 δρχ.
2 Αρδευτικό Βουτιών Μαλεβυζίου Ν. Ηρακλείου 1994 170,000,000 δρχ.
3 Κάλυψη ρεμμάτων στο Δήμο Αγ. Στέφανου 1994 60,000,000 δρχ.
4 Έργα υποδομής οικισμού Ανγάντης 1996 90,000,000 δρχ.
5 Τμήμα αρδευτικού δικτύου Καλαβάρδων Ρόδου 1997 14,000,000 δρχ.

 

9E358B3733BB989A