ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ – Technotropos ATE

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
1 Διαμόρφωση πλατείας Αγ. Ειρήνης 1981 5,000,000 δρχ.
2 Κατασκευή αντλιοστασίων Ν. Φαλήρου – Ασπροπύργου 1981 3,200,000 δρχ.
3 Διαμόρφωση πλατείας Μεταμορφώσεως Σωτήρος 1982 5,500,000 δρχ.
4 Αναδιαρρύθμιση – επισκευή Ταχυδρομικού κτιρίου Ναυπλίου 1983 9,500,000 δρχ.
5 Ανακαίνιση Παλαιάς Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στο Ναύπλιο 1983 6,000,000 δρχ.
6 Μετατροπή κτιρίου Κ2 Νοσοκομείου Νίκαιας Πειραιά 1985 48,000,000 δρχ.
7 Επέκταση Camping Βούλας του Ε.Ο.Τ. 1986 40,000,000 δρχ.
8 Αναβαφή περίφραξης ΚΕΒΑ Αυλίδος 1986 12,000,000 δρχ.
9 Ανακαίνιση ξενοδοχείου ΞΕΝΙΑ Παλιουρίου 1989 40,000,000 δρχ.
10 Διαρρύθμιση χειρουργείων Αρεταίειου Νοσοκομείου 1988 26,400,000 δρχ.
11 Κατασκευή 21ου Δ.Σ. Αθήνας – Ανακαίνιση Διατηρητέου 1989 50,000,000 δρχ.
12 Ανακαίνιση ισογείου ΞΕΝΙΑ Κύθνου 1989 30,000,000 δρχ.
13 Κατασκευή Τράπεζας Εργασίας στο Γαλάτσι 1989 25,000,000 δρχ.
14 Κατασκευή περιφράξεως τύπου ΝΑΤΟ στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ρόδο 1991 160,000,000 δρχ.
15 13ο Δ.Σ. Αθήνας – προσθήκη 4 αιθουσών 1992 80,000,000 δρχ.
16 Κατασκευή 4 χειρουργείων Αρεταίειου Νοσοκομείου 1994 220,000,000 δρχ.
17 Αναστύλωση Κάστρου Κρύας Λειβαδειάς 1994 240,000,000 δρχ.
18 Κατασκευή Κρύπτης πεδίου βολής ΣΕΑΠ Κρήτης 1994 40,000,000 δρχ.
19 Κτίριο Διοίκησης 3ης ΔΕΚΕ στο Καπανδρίτι 1995 160,000,000 δρχ.
20 ΑΗΣ Ρόδου – επέκταση αποθήκης βαρέων και ελαφρών υλικών 1995 65,000,000 δρχ.

 

9E358B3733BB989A