ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του ΑΤΕΙ Χαλκίδας από το 2008. Από το 2010 Beng Electrical and Electronic Engineering Πανεπιστημίου του Bradford Μ. Βρετάνια. Από το 2011 MSc Electrical and Electronic Engineering του πανεπιστημίου του Bradford με ειδίκευση στα Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου. Από το 2012 αποτελεί μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. απασχολούμενος στο τμήμα των Η/Μ μελετών και κατασκευών.

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.